news-details

Aksa Akrilik'te kayıtlı sermaye tavanı artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketin mevcut 650.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla esas sözleşmenin ve sermaye başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline, esas sözleşmenin tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, tadil tasarısının, EPDK, SPK ile Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla EPDK, SPK ve Ticaret Bakanlığının onaylayacağı haliyle genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.

  Hibya Haber Ajansı